Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Prijava nadležnom carinskom uredu i dostava dokaza o osiguranju plaćanja trošarine

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako prije otpreme trošarinskih proizvoda nije se prijavio nadležnom carinskom uredu ili nije dostavio dokaze iz kojih je vidljivo da je osigurano plaćanje trošarine ili da su ispunjeni uvjeti za plaćanje u državi članici odredišta suprotno čl. 20. st. 2. t. 1. Zakona o trošarinama.
U čl. 20. st. 2. t. 1. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: