Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Prijava PDV-a za posebni postupak oporezivanja

Novčanom kaznom za prekršaj kaznit će se porezni obveznik ako ne podnese prijavu u vezi s posebnim postupcima ili je ne podnese u propisanom roku suprotno čl. 122. st. 1. i čl. 125.e st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
U čl. 122. st. 1. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: