Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Prijava početka radova (obavljanje hidrografskih djelatnosti)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne prijavi početak radova sukladno čl. 10. Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe za obavljanje hidrografskih djelatnosti.
U čl. 10. Pravilnika navodi se:
"Ovlaštena pravna osoba dužna je početak radova prijaviti Ministarstvu i nadležnoj lučkoj kapetaniji. 
Prijava iz stavka 1. ovoga članka treba sadržavati: 
1. namjeru koja se želi postići izmjerom, snimanjem i sl.; 

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!