Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Prijava poslovanja turističke agencije (turističke usluge)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne dostavi Ministarstvu obavijest o početku pružanja usluga i dokaze u roku od osam dana od početka pružanja usluga sukladno čl. 13. st. 1. i 2. Zakona o pružanju usluga u turizmu ili ne prijavi svaku promjenu podataka u roku od osam dana od nastale promjene.
U čl. 13. st. 1. i 2. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: