Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Prijava prestanka poslovanja, statusne promjene i promjene djelatnosti (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost)

Novčanom kaznom kaznit će se osoba koja ne prijavi statusnu promjenu ili promjenu djelatnosti u propisanom roku sukladno čl. 18. st. 4. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

U čl. 18. st. 4. Zakona navodi se:

"Obveznik plaćanja naknade upisan u očevidnik dužan je prijaviti Fondu prestanak poslovanja, statusnu promjenu ili promjenu djelatnosti u roku od petnaest dana od dana nastanka tih promjena."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!