Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Prijava promjene iz ugovora o koncesiji

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako promjenu iz ugovora o koncesiji ne prijavi ministarstvu nadležnom za financije suprotno čl. 80. st. 2. Zakona o koncesijama.
U čl. 80. st. 2. Zakona navodi se:
"Svaku promjenu iz ugovora o koncesiji davatelj koncesije dužan je prijaviti ministarstvu nadležnom za financije, u roku od deset dana od dana nastanka promjene."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: