Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Prijava promjene sjedišta obrta

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja obavlja obrt ako ne prijavi promjenu sjedišta obrta sukladno čl. 21. st. 2. Zakona o obrtu.

U čl. 21. st. 2. Zakona navodi se:

"Promjenu sjedišta obrta obrtnik ili pravna osoba prijavljuje mjesno nadležnom uredu državne uprave u županiji, odnosno uredu Grada Zagreba koji o tome donosi rješenje i upisuje promjenu sjedišta obrta u Obrtni registar."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: