Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Prijava promjene vlasničke strukture (elektronički mediji)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba koja ne prijavi promjenu vlasničke strukture sukladno  čl. 57. st. 1. Zakona o elektroničkim medijima.

U čl. 57. st. 1. Zakona navodi se:

"Svaku promjenu vlasničke strukture nakladnik televizije i/ili radija i pružatelj medijskih usluga iz članka 79. ovoga Zakona mora pisanim putem prijaviti Vijeću za elektroničke medije."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: