Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Prijava smanjenja temeljnoga kapitala (trgovačka društva)

Prekršaj čini osoba ako ne prijavi sudu provedeno smanjenje temeljnoga kapitala sukladno čl.347., 354. Zakona o trgovačkim društvima.

U čl. 347. Zakona navodi se:

"Registarskome sudu mora se podnijeti prijavu za upis smanjenja temeljnoga kapitala u sudski registar. 

Prijavu smanjenja temeljnoga kapitala društiva može se podnijeti sudu zajedno s prijavom za upis odluke o smanjenju kapitala."

U čl. 354. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: