Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Prijava stranca na obvezno zdravstveno osiguranje (zdravstvena zaštita stranca)

Novčanom kaznom u iznosu od 8.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj stranac iz čl. 5., 6. i 10. Zakona koji ne podnese prijavu na obvezno zdravstveno osiguranje ili zakasni s prijavom.
U čl. 5. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!