Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Prijava za obavljanje poštanskih usluga

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako obavlja poštanske usluge koje nisu navedene u odluci ili prijavi, ili obavlja poštanske usluge u suprotnosti s uvjetima navedenima u odluci ili prijavi suprotno čl. 18. st. 1., čl. 19. st. 3. i čl. 25. st. 1. Zakona o poštanskim uslugama.

U čl. 18. st. 1. Zakona navodi se:

"Prijava za obavljanje poštanskih usluga, koja se podnosi Agenciji u pisanom obliku, mora sadržavati sljedeće:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: