Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Prijava za oporezive isporuke dobara ili usluga (PDV)

Novčanom kaznom za prekršaj kaznit će se porezni obveznik ako ne podnese ili ne podnese u propisanom roku prijavu za isporuke dobara i usluga iz čl. 75. st. 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (dalje; Zakona) ili ako u njoj ne iskaže sve potrebne podatke suprotno čl. 85. st. 10. Zakona.
U čl. 75. st. 2. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: