Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Prijava za provoz genetski modificiranih organizama (prekogranični prijenos GMO-a)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako postupa protivno čl. 13. Uredbe (EZ) br. 1946/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama, a time ne nanese znatnu ili trajnu štetu prirodi.

U čl. 13. Uredbe (EZ) br. 1946/2003 navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!