Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Prijenos informacija o nepretpakiranoj hrani namijenjenoj krajnjem potrošaču ili objektima javne prehrane

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako u okviru svog poslovanja ne osigura da se informacije o nepretpakiranoj hrani, namijenjenoj krajnjem potrošaču ili objektima javne prehrane, prenesu subjektu u poslovanju s hranom koji zaprima hranu kako bi, prema potrebi, krajnjem potrošaču osigurao dostupnost obveznih informacija o hrani, što je protivno čl. 8. st. 6. Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!