Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Prilaganje dokumentacije uz Izjavu o očišćenosti od MES-a i NUS-a (protuminsko djelovanje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj ovlaštena pravna osoba, obrtnik, podružnica ili izdvojeni pogon ako uz Izjavu o očišćenosti od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova ne priloži dokumentaciju propisanu čl. 29 sukladno čl. 29. st. 1. Zakona o protuminskom djelovanju.

U čl. 29. st. 1. Zakona navodi se:

"Ovlaštena pravna osoba i/ili obrtnik dužni su uz Izjavu iz članka 28. ovoga Zakona priložiti i sljedeću dokumentaciju:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: