Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Primjena posebnih mjera zaštite zdravlja ljudi i način provedbe (zaštita zraka)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj Grad Zagreb, grad, odnosno općina ako ne naredi primjenu posebnih mjera zaštite zdravlja ljudi i način njihove provedbe sukladno čl. 26. st. 1. Zakona o zaštiti zraka.

U čl. 26. st. 1. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: