Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Primjerene naknade pružatelja platnih usluga (platni promet)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj pružatelj platnih usluga ako naplati naknade koje nisu primjerene i u skladu sa stvarnim troškovima prema odredbi čl. 9. st. 3. Zakona o platnom prometu.

U čl. 9. st. 3. Zakona navodi se:

"Ako pružatelj platnih usluga naplaćuje naknade iz stavka 2. ovog članka, te naknade moraju biti primjerene i u skladu sa stvarnim troškovima pružatelja platnih usluga."

U čl. 9. st. 2. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: