Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Priopćenje javnosti autorskog djela bez odobrenja autora (autorsko pravo)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako bez odobrenja autora ili drugog nositelja autorskog prava ili udruge za kolektivno ostvarivanje autorskog prava na bilo koji način priopći javnosti autorsko djelo suprotno čl. 22. do 26., čl. 27. st. 1., te čl. 28. do 30. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima.
U čl. 22. Zakona navodi se:
"Pravo javnog izvođenja je isključivo pravo priopćavanja javnosti:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: