Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Priprema i dostava podataka turističkom inspektoru

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako na pisano traženje turističkog inspektora, u roku određenom za izvršenje obveze, ne pripremi ili ne dostavi točne i potpune podatke, obavijesti ili materijale koji su mu potrebni za obavljanje inspekcijskog nadzora ili ako dostavi netočne i nepotpune podatke, obavijesti ili materijale koji su mu potrebni za obavljanje inspekcijskog nadzora suprotno čl. 13. st. 4. Zakona o turističkoj inspekciji.

U čl. 13. st. 4.  Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: