Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Priznavanje prihoda i rashoda (računovodstvo neprofitnih organizacija)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj neprofitna organizacija ako prihode i rashode ne priznaje uz primjenu računovodstvenog načela nastanka događaja sukladno čl. 26. st. 1. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

U čl. 26. st. 1. Zakona navodi se:

"Prihodi i rashodi priznaju se uz primjenu računovodstvenog načela nastanka događaja."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!