Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Procedure postupanja, evidencije i poslovna dokumentacija mirovinskog društva (dobrovoljni mirovinski fondovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj mirovinsko društvo ako u pogledu procedure postupanja, evidencije i poslovne dokumentacije ne postupa u skladu s odredbama čl. 63. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

U čl. 63. Zakona navodi se:

"Mirovinsko društvo mora imati jasne i transparentne procedure postupanja s dokumentacijom koja se odnosi na mirovinsko društvo i fondove kojima upravlja.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!