Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Procedure postupanja s poslovnom dokumentacijom društva za upravljanje (otvoreni investicijski fondovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj društvo za upravljanje ako glede procedure postupanja, evidencije i poslovne dokumentacije ne postupi u skladu s odredbama čl. 62. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom.
U čl. 62. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!