Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Procjena planova oporavka kada Agencija nije konsolidirajuće nadzorno tijelo (tržište kapitala)

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj investicijsko društvo ako ne izradi ili Agenciji ne dostavi plan oporavka ili usvojeni plan oporavka, ne primjenjuje ili ne ažurira plan oporavka sukladno čl.43.d Zakona o tržištu kapitala (dalje; Zakona) i pravilnika donesenog temeljem čl. 43.a st. 8.  Zakona.

U čl. 43.d Zakona navodi se:

Područje kazna: