Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Produljenje trajanja otvorenog investicijskog fonda osnovanog na određeno vrijeme

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj društvo za upravljanje ako glede produljenja trajanja UCITS fonda osnovanog na određeno vrijeme ne postupi u skladu odredbama čl. 343. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom.
U čl. 343. Zakona navodi se:
"Ako je UCITS fond osnovan na određeno vrijeme društvo za upravljanje može donijeti odluku o produljenju njegova trajanja ako je takva mogućnost predviđena prospektom UCITS fonda.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!