Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Proizvodi i tvari za upotrebu u ekološkoj proizvodnji i kriteriji za njihovo odobravanje (poljoprivreda)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako koristi proizvode i tvari u ekološkoj proizvodnji protivno odobrenjima suprotno čl. 16. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91.

U čl. 16. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: