Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Promatrači zaduženi za kontrolu na plovilima (morsko ribarstvo)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako korisnik plovila promatračima zaduženima za nadzor ne osigura odgovarajući smještaj, ometa ih u obavljanju njihovih zadataka ili ne omogući pristup odgovarajućim dijelovima plovila, kao i pristup ulovu i dokumentima plovila, uključujući elektroničke datoteke što je protivno čl. 73. st. 7. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: