Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Promet opojnih droga na malo (suzbijanje zlouporabe droga)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako obavlja promet droga na malo, a da ne ispunjava propisane uvjete sukladno čl. 20. st. 2. i 3. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga.

U čl. 20. st. 2. i 3. Zakona navodi se:

"Promet opojne droge na malo obavljaju ljekarne.

Ako drukčije nije propisano ovim Zakonom, na promet opojne droge primjenjuju se propisi o prometu lijekova."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: