Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Promet veterinarsko-medicinskih proizvoda na malo

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako obavlja djelatnost prometa na malo protivno odredbama čl. 62. st. 1., 2., 3., 4., 5. i 6. Zakona o vetreinarsko-medicinskim proizvodima.

U čl. 62. st. 1., 2., 3., 4., 5. i 6. Zakona navodi se:

"Promet VMP na malo obavlja se u veterinarskim ljekarnama.

Veterinarske ljekarne mogu VMP staviti u promet na malo na temelju i u skladu s odobrenjem za promet VMP na malo.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!