Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Promjena imatelja kvalificiranog udjela (alternativni investicijski fondovi)

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba  koja namjerava izravno ili neizravno steći ili povećati udjel u UAIF-u, a prethodno Agenciji ne podnese zahtjev za izdavanje suglasnosti u pisanom obliku sukladno čl. 68. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima.

U čl. 68. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!