Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Propisivanje lijeka za koji nije dano odobrenje za stavljanje u promet u RH

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 7.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj doktor medicine, odnosno doktor dentalne medicine koji protivno čl. 129. st. 1. Zakona o lijekovima (dalje; Zakona) i pravilniku iz čl. 129. st. 2. Zakona propiše lijek za koji nije dano odobrenje za stavljanje u promet u RH.

U čl. 129. st. 1. i 2. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: