Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Propisivanje pravilnikom (alternativni investicijski fondovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj UAIF ako u pogledu klase imovine u koju se imovina AIF-a može ulagati, ograničenja ulaganja ili uvjeta pod kojima je pojedine vrste AIF-ova dopušteno nuditi malim ulagateljima postupa protivno odredbi čl. 7. st. 8. Zakona o alternativnim investicijskom fondovima.

U čl. 7. st. 8. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!