Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Propust u brisanju oznake blokade ili oznake zabrane raspolaganja (ovrha na novčanim sredstvima)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj Agencija ako nakon izvršenja osnove za plaćanje ne pobriše oznaku blokade, odnosno oznaku zabrane raspolaganja oročenim novčanim sredstvima.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!