Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Propuštanje bilježenja i dostavljanja podataka o ulovu (morsko ribarstvo)

Novčanom kaznom u iznosu kaznit će se za prekršaj osoba ako ne ispuni obveze bilježenja i dostavljanja podataka o ulovu i podataka povezanih s ulovom, među ostalim i podataka koji se moraju prenositi putem sustava za satelitsko praćenje plovila u skladu s čl. 42. st. 1. t. (a) i čl. 3. st. 1. t. (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: