Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti u RH (tržište kapitala)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba koja protivno čl. 6. Zakona o tržištu kapitala  neovlašteno pruža investicijske usluge.

U čl. 6. Zakona navodi se:

"Pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti u Republici Hrvatskoj može:

 1. investicijsko društvo koje je za to dobilo odobrenje za rad od Agencije,

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: