Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Pružanje obavijesti o svakoj bitnoj promjeni (vrijednosni papiri)

Za prekršaj kaznit će se središnji depozitorij vrijednosnih papira novčanom kaznom u iznosu koji je višekratnik broja 1000,00 a koja ne može biti manja od 5 % ni veća od 10 % ukupnog prihoda koji je ostvario u godini kada je počinjen prekršaj, utvrđenog službenim financijskim izvještajima za tu godinu ako ne obavijesti bez nepotrebnog odgađanja Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga o svakoj bitnoj promjeni koja utječe na usklađenost s uvjetima za odobrenje za rad sukladno članku 16.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: