Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Pružanje poslovnih usluga preko podružnice kreditne institucije

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj banka ako započne pružati usluge preko podružnice u drugoj državi članici protivno čl. 77. Zakona o kreditnim institucijama.

U čl. 77. Zakona navodi se:

''Kreditna institucija koja je od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za osnivanje podružnice u drugoj državi članici može početi pružati usluge na području druge države članice preko podružnice:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: