Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Pružanje usluga turističkog vodiča na zaštićenim lokalitetima (turističke usluge)

Novčanom kaznom od 2000,00 do 8000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako kao državljanin druge države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru ili Švicarske Konfederacije privremeno i povremeno pruža usluge turističkog vodiča na ili u zaštićenim cjelinama (lokalitetima) bez položenog posebnog dijela stručnog ispita za zaštićene cjeline (lokalitete) sukladno odredbama čl. 70. st. 3. Zakona o pružanju usluga u turizmu.
U čl. 70. st. 3. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: