Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Psihijatrijsko liječenje neubrojive osobe na slobodi (zaštita osoba s duševnim smetnjama)

Novčanom kaznom kaznit će se psihijatrijska ustanova ako o provedbi psihijatrijskog liječenja neubrojive osobe na slobodi ne obavijesti nadležni sud prema čl. 55. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama.

U čl. 55. st. 1. i 2. Zakona navodi se:

"Psihijatrijska ustanova obavijestit će nadležni sud o početku psihijatrijskog liječenja neubrojive osobe na slobodi.

Psihijatrijska ustanova bez odgode će obavijestiti nadležni sud:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!