Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Račun na javnoj dražbi (porez na dodanu vrijednost)

Novčanom kaznom za prekršaj kaznit će se porezni obveznik ako kao organizator prodaje putem javne dražbe u računu ne iskaže propisane podatke ili izdvojeno iskaže iznos PDV-a sukladno čl. 111. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

U čl. 111. Zakona navodi se:

"Organizatori prodaje putem javne dražbe moraju kupcu izdati račun na kojem je posebno iskazano sljedeće:

a) cijena dobara postignuta na javnoj dražbi,

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!