Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Računski plan za unos podataka u glavnu knjigu (računovodstvo neprofitnih organizacija)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj neprofitna organizacija ako ne unosi podatke u glavnu knjigu po unaprijed pripremljenom računskom planu sukladno čl. 12. st. 4. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

U čl. 12. st. 4. Zakona navodi se:

"Unos podataka u glavnu knjigu provodi se po unaprijed pripremljenom računskom planu."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!