Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Radni nalog (privatni detektivi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne izda radni nalog privatnom detektivu sukladno čl. 8. st. 3. Zakona o privatnim detektivima.

U čl. 8. st. 3. Zakona navodi se:

"Privatni detektivi obavljaju detektivske poslove na temelju radnog naloga koji izdaje odgovorna osoba u pravnoj osobi ili obrtnik nakon sklapanja ugovora iz stavka 1. ovoga članka. Radni nalog mora sadržavati broj ugovora i opis poslova koje je privatni detektiv dužan obaviti."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: