Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Radnici depozitara (alternativni investicijski fondovi)

Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj član uprave i/ili ostali radnici UAIF-a, i/ili njegovi prokuristi i/ili punomoćnici ako postupaju suprotno čl. 234. st. 5. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima.

U čl. 234. st. 5. Zakona navodi se:

"Članovi uprave i ostali radnici UAIF-a, njegovi prokuristi te punomoćnici ne smiju biti radnici depozitara."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!