Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Radnici UAIF-a (alternativni investicijski fondovi)

Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj upravitelj i/ili ostali radnici depozitara i/ili njegovi prokuristi i/ili punomoćnici ako postupaju protivno odredbama čl. 234. st. 4. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima.

U čl. 234. st. 4. Zakona navodi se:

"Upravitelji i ostali radnici depozitara, njegovi prokuristi te punomoćnici ne smiju biti radnici UAIF-a."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!