Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Radnje za izbjegavanje rizika koji potječe iz hrane za životnje

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne surađuje s ministarstvom nadležnim za poljoprivredu u poduzimanju aktivnosti za izbjegavanje rizika, što je protivno čl. 20. st. 4. Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane .

U čl. 20. st. 4. Uredbe (EZ) br. 178/2002 navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: