Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Razdvajanje kartične platne sheme i izvršitelja obrade (prekogranična plaćanja)

Za prekršaj kaznit će se kartična platna shema novčanom kaznom od 20.000,00 do 500.000,00 kuna ako postupi protivno odredbama o razdvajanju kartične platne sheme i izvršitelja obrade iz čl. 7. st. 1. Uredbe (EU) 2015/751 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o međubankovnim naknadama za platne transakcije na temelju kartica.
U čl. 7. st. 1. Uredbe (EU) br. 2015/751 navodi se:
"Kartične platne sheme i izvršitelji obrade: 

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: