Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Razmjena informacija sa sudionicima na tržištu plina

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj operator tržišta plina koji ne uspostavi i ne osigura razmjenu informacija sa sudionicima na tržištu plina, u skladu s pravilima o organizaciji tržišta plina i mrežnim pravilima transportnog sustava, sukladno čl. 48. t. 2. Zakona o tržištu plina.
U čl. 48. t. 2. Zakona navodi se:
"Operator tržišta plina dužan je:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: