Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Redovito praćenje emisije i vođenje evidencije (zaštita zraka)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako  ne osigura redovito praćenje emisija onečišćujućih tvari iz nepokretnih izvora i o tome ne vodi evidenciju sukladno čl. 38. st. 1. podst. 1.  Zakona o zaštiti zraka.
U čl. 38. st. 1. podst. 1. Zakona navodi se:
"Onečišćivači koji su vlasnici i/ili korisnici izvora onečišćivanja iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona dužni su osigurati redovito praćenje emisije onečišćujućih tvari i o tome voditi evidenciju."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: