Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Registar imovine za pokriće tehničkih pričuva društva za osiguranje

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje ako ne vodi registar u skladu s čl. 181. st. 1. Zakona o osiguranju.

U čl. 181. st. 1. Zakona navodi se:

"Društvo za osiguranje dužno je voditi poseban registar imovine za pokriće tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: