Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Registar usluga (roba vojne namjene i nevojna ubojna sredstva)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne vodi posebni registar usluga i ne čuva svu dokumentaciju i informacije povezane s pružanjem usluga koje se obavljaju temeljem odredbi Zakona o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava (dalje; Zakona) najmanje 20 godina od pružene usluge sukladno čl. 39. podst. 2. Zakona.

U čl. 39. podst. 1. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!