Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Registrirane osobe za obavljanje poslova privatne zaštite

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako organizira ili obavlja djelatnost privatne zaštite, a nije registrirana za obavljanje te djelatnosti niti ima odobrenje Ministarstva sukladno čl. 4. i čl. 13. Zakona o privatnoj zaštiti.
U čl. 4.  Zakona navodi se:
"Djelatnost privatne zaštite mogu obavljati pravne osobe koje su registrirane za obavljanje poslova privatne zaštite kod nadležnoga trgovačkog suda, osim tajnih društava.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: